Het bestuur

Bestuursleden

Er zijn twee wettelijk verplichte organen in een vzw, een Algemene Vergadering en een Raad van Beheer. Beide komen minstens een maal per jaar samen om aan de wettelijke bepalingen te voldoen.

Algemene vergadering: